Η απλή μέθοδος της ευτυχίας (ή η “άλλη” μέθοδος των τριών)

Από τις απαρχές της εμφάνισής του ανθρώπου στη γη, βασική ενόρμηση του ήταν η επιβίωση. Η κάλυψη των πρωταρχικών αναγκών ήταν απαραίτητη για τη διαβίωση του. Η αναζήτηση τροφής, καταφυγίου…

Continue Reading Η απλή μέθοδος της ευτυχίας (ή η “άλλη” μέθοδος των τριών)

Διελεύσεις πλανητών

Στην αστρολογία η μελέτη της διέλευσης των πλανητών σε σύγκριση με τους γενέθλιους πλανήτες του ατόμου, όπως αυτοί προκύπτουν στον αστρολογικό χάρτη της γέννησής του, είναι η πιο διαδεδομένη και…

Continue Reading Διελεύσεις πλανητών