Εισαγωγή στις όψεις

Στην ανάλυση ενός αστρολογικού χάρτη εκτός από τις ζωδιακές θέσεις των πλανητών και την οικοθεσία τους, εξετάζουμε και τις όψεις που σχηματίζουν μεταξύ τους. Με τον όρο «όψη» στην αστρολογία νοείται η απόσταση ενός πλανήτη από κάποιον άλλον πλανήτη, από το ζώδιο που βρίσκεται ο καθένας. Για παράδειγμα, σε ένα ωροσκόπιο ο Ερμής βρίσκεται στον Ταύρο και ο Κρόνος στο Σκορπιό. Αν φανταστούμε έναν κύκλο με 360 μοίρες, ο Ταύρος και ο Σκορπιός είναι απέναντι ζώδια, δηλαδή απέχουν 180 μοίρες (διάμετρος). Με αστρολογικούς όρους λοιπόν, ο Ερμής και ο Κρόνος, που βρίσκονται στα ζώδια που αναφέρθηκαν, σχηματίζουν όψη 180 μοιρών, η οποία ονομάζεται «αντίθεση».

 

Κύριες όψεις

 

 

Σύνοδος: Η απόσταση μεταξύ των πλανητών είναι 0 μοίρες, (ανοχή μοιρών 8 μοίρες +/-)

Εξάγωνο: Η απόσταση μεταξύ των πλανητών είναι 60 μοίρες, (ανοχή μοιρών 6 μοίρες +/-)

Τρίγωνο: Η απόσταση μεταξύ των πλανητών είναι 120 μοίρες, (ανοχή μοιρών 8 μοίρες +/-)

Τετράγωνο: Η απόσταση μεταξύ των πλανητών είναι 90 μοίρες, (ανοχή μοιρών 8 μοίρες +/-)

Αντίθεση: Η απόσταση μεταξύ των πλανητών είναι 180 μοίρες, (ανοχή μοιρών 8 μοίρες +/-)

 

 Εκτός από τις κύριες όψεις, υπάρχουν και δευτερεύουσες όψεις με μικρότερη επίδραση και πολύ μικρότερη ανοχή στην απόσταση μεταξύ των πλανητών.

 

 Δευτερεύουσες όψεις

 

 Χιαστί: Η απόσταση μεταξύ των πλανητών είναι 150 μοίρες, (ανοχή μοιρών 3 μοίρες +/-)

 Ημιτετράγωνο: Η απόσταση μεταξύ των πλανητών είναι 45 μοίρες, (ανοχή μοιρών 3 μοίρες +/-)

 Ενάμιση τετράγωνο: Η απόσταση μεταξύ των πλανητών είναι 135 μοίρες, (ανοχή μοιρών 3 μοίρες +/-)

 Ημιεξάγωνο: Η απόσταση μεταξύ των πλανητών είναι 30 μοίρες, (ανοχή μοιρών 3 μοίρες +/-)

 

Τόσο οι κύριες όσο και οι δευτερεύουσες όψεις ανάλογα με την επίδραση που έχουν, χωρίζονται σε αρμονικές και δυσαρμονικές.

 

 Αρμονικές όψεις: Σύνοδος, εξάγωνο, τρίγωνο, ημιεξάγωνο, χιαστί

Δυσαρμονικές όψεις: Σύνοδος, τετράγωνο, αντίθεση, ημιτετράγωνο, ενάμιση τετράγωνο, χιαστί.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η όψη συνόδου αλλά και η χιαστί μπορεί να έχουν είτε αρμονική χροιά στην επίδρασή τους, είτε δυσαρμονική, ανάλογα τους πλανήτες που εμπλέκονται για αυτό και υπάρχουν και στις δυο παραπάνω κατηγορίες.